Dôležité dátumy

Zaslanie prihlasovacieho formuláru
do 31.08. 2024

Potvrdenie partnerstva

do 30.09. 2024

Staňte sa partnerom Qubit Conference® Slovakia 2024

Qubit Conference® ponúka platformu na priame oslovenie vášho cieľového publika. Prispôsobte svoje partnerstvo tak, aby bolo v súlade s vašimi konkrétnymi podnikateľskými a marketingovými cieľmi, či už ide o zvyšovanie povedomia o značke, uvádzanie nových produktov na trh alebo získavanie potenciálnych zákazníkov. Predveďte svoje najnovšie produkty, služby a technológie, zapojte priamo účastníkov, ponúknite živé ukážky a získajte cennú spätnú väzbu od potenciálnych zákazníkov. 

Okrem toho, Qubit Conference® priťahuje špičkové talenty. Ako partner podujatia budete mať príležitosť spojiť sa so skúsenými odborníkmi, ktorí môžu prispieť k rastu vašej organizácie. Budujte vzťahy s potenciálnymi zamestnancami, spolupracujte s odborníkmi z odvetvia a využite skupinu talentovaných jednotlivcov.

Budujte vzťahy s potenciálnymi zamestnancami, spolupracujte s odborníkmi z odvetvia a využite skupinu talentovaných jednotlivcov.
Ako partner budete mať úžitok aj z neustálej viditeľnosti prostredníctvom nášho digitálneho marketingového úsilia vrátane propagácie na sociálnych sieťach či e-mailových kampaní.
Staňte sa partnerom Qubit Conference® Slovakia 2024. Využite naše dlhoročné skúsenosti a maximálne sa zviditeľnite v kyber komunite.