Najbližšie podujatia

Qubit Conference® Slovakia 2024

13.-14. November

Qubit Conference® Prague 2025

tba

Informácie čoskoro zverejníme.

O Qubit Conference®

Community unites global cybersecurity minds
1

Komunita

Cyber komunita, ktorá sa na Qubit Conference® stretáva, je plná odborníkov a inovátorov z rôzných krajín a odvetví, ktorí sa snažia riešiť aktuálne problémy v kybernetickej bezpečnosti. Ich spoločné stretnutia a diskusie na Qubit Conference® sú zdrojom neoceniteľných poznatkov a skúseností, ktoré vám umožnia získavať nové perspektívy a riešenia na komplexné problémy, ktorým v kybernetickej oblasti čelíte.

2

Vzdelávanie a podpora

Qubit Conference® je priestor pre vzájomné vzdelávanie a podporu. Účastníci sa navzájom podporujú v rozvoji nových zručností, zdieľaní najlepších postupov a poskytovaní podnetov na riešenie problémov. Prezentácie, tréningy a diskusie poskytujú pohľad na budúcnosť kybernetickej bezpečnosti a pomôžu vám  udržať sa vpred.

Kontakty a spolupráca

Qubit Conference® poskytuje ideálnu platformu na budovanie profesionálnych vzťahov a networking v kybernetickej komunite. Máte možnosť stretnúť sa s rovnako zapálenými jednotlivcami z rôznych oblastí kybernetickej bezpečnosti, zdieľať skúsenosti, inovácie, nápady a vytvoriť si tak užitočné kontakty pre budúce spolupráce a projekty.

3
1
Komunita

Cyber komunita, ktorá sa na Qubit Conference® stretáva, je plná odborníkov a inovátorov z rôzných krajín a odvetví, ktorí sa snažia riešiť aktuálne problémy v kybernetickej bezpečnosti. Ich spoločné stretnutia a diskusie na Qubit Conference® sú zdrojom neoceniteľných poznatkov a skúseností, ktoré vám umožnia získavať nové perspektívy a riešenia na komplexné problémy, ktorým v kybernetickej oblasti čelíte.

2
Vzdelávanie a podpora

Qubit Conference® je priestor pre vzájomné vzdelávanie a podporu. Účastníci sa navzájom podporujú v rozvoji nových zručností, zdieľaní najlepších postupov a poskytovaní podnetov na riešenie problémov. Prezentácie, tréningy a diskusie poskytujú pohľad na budúcnosť kybernetickej bezpečnosti a pomôžu vám  udržať sa vpred.

3
Kontakty a spolupráca

Qubit Conference® poskytuje ideálnu platformu na budovanie profesionálnych vzťahov a networking v kybernetickej komunite. Máte možnosť stretnúť sa s rovnako zapálenými jednotlivcami z rôznych oblastí kybernetickej bezpečnosti, zdieľať skúsenosti, inovácie, nápady a vytvoriť si tak užitočné kontakty pre budúce spolupráce a projekty.

Čo je na Qubit Conference® najlepšie?

Qubit Conference® je najpopulárnejšia cyber konferencia v strednej Európe, ktorá priťahuje odborníkov, výskumníkov a podnikateľov z celého sveta. Konferencia sa vyznačuje vysokou kvalitou obsahu, ktorý je rozdelený do technického a manažérskeho tracku, čo umožňuje pokrytie širokej škály tém a záujmov.
Jedným z výnimočných aspektov Qubit Conference® je jeho medzinárodná účasť, ktorá prispieva k globálnemu pohľadu na problematiku kybernetickej bezpečnosti. Konferencia tiež slúži ako platforma pre prezentáciu najnovších inovácií a technologických trendov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytuje možnosť na prepojenie s priemyslom a obchodnými partnermi.

účastníkov
+ 1
rečníkov
+ 1
hodín networkingu
+ 1
partnerov
+ 1

Referencie účastníkov

Akadémia a kluby

Exkluzívny priestor pre komorné stretnutia a slobodné diskusie
za okrúhlym stolom pre nájdenie spoločných efektívnych riešení.

Qubit Academy ponúka vzdelávanie pre manažérov a expertov so zameraním na forenznú analýzu, malware analýzu, ochranu dát, GDPR, APT a mnohé ďalšie, ktoré tvoria základ kybernetickej bezpečnosti.

AUDIT Club predstavuje nezávislú platformu pre IT a bezpečnostných audítorov či už v pozícií interného alebo externého audítora, ktorí diskutujú o najdôležitejších témach týkajúcich sa IT a bezpečnostného auditu.

CISO Club predstavuje nezávislú slovensko – českú komunitu odborne zainterestovaných osôb (Chief Information Security Officer alebo obdobná pozícia, ktorá plní úlohy CISO), ktorí diskutujú o najdôležitejších témach týkajúcich sa informačnej a kybernetickej bezpečnosti v organizácií.

DPO Club predstavuje nezávislú slovensko – českú komunitu zodpovedných osôb (DPO), manažérov zodpovedných za riadenie procesov pre zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov s GDPR.

Naše hodnoty

Ľudský prístup

Konzistentnosť
a integrita

Rozmanitosť
Vizionárstvo

Odbornosť

Spoločenská zodpovednosť

Rečník

Čoskoro zverejníme informácie o rečníkovi.

Slovensko

Ján Adamovský

CSO
Slovenská sporiteľňa | Slovensko

Roman Čupka

Senior Principal Consultant
Progress Software | CSO |  IstroSec

Marek Zeman

CISO

Tatrabanka, Chairman | CISO Club | Slovensko

Zuzana Reľovská

Executive Leadership Coach & Consultant
Slovensko

Boris Mutina

Security analyst
Excello a Virusfree.cz | Česká republika

Ladislav Bačo

Analytik sieťových infiltrácií
ESET | Slovensko

Zuzana Holý Omelková

CCO
GAMO| Slovensko

Miroslav Sidor

Bezpečnostný analytik
ESET | Slovensko

Mária Krahulecová

Spoluzakladeľka QuBit Security

Slovensko

Michal Hanus

Cyber Security Consultant

Cyber Rangers | Česká republika

Meno Priezvisko

funkcia vo firme
firma| krajina

Jozef Úroda

ICT & Security risk manažér

Tatrabanka | Slovensko