Dôležité dátumy

Zaslanie prihlasovacieho formuláru
do 31.08. 2024
Potvrdenie vybratia témy
do 30.09. 2024

Staňte sa rečníkom Qubit Conference® Slovakia 2024

Rečníci sú starostlivo vyberaní na základe znalostí a odbornosti členmi programovej komisie. Rečníci na konferencii prezentujú nový súbor kybernetických výziev a hrozieb prostredníctvom prípadových štúdií a vysoko odborných prezentácií. Naším cieľom je vytvoriť komunitu, kde sa stretávajú profesionáli z oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby diskutovali, skúmali osvedčené postupy, prezentovali stratégie a vymieňali si inovatívne myšlienky.

Pokyny pre rečníkov:

1. Rečníci si môžu zvoliť len obsah témy, ktorý tematicky zapadá do obsahu programu konferencie. Tento rok je možné vyberať z piatich panelových diskusií, ktorých súčasťou bude niekoľko rečníkov/panelistov naraz.

2. Qubit Conference® nebude akceptovať návrhy tém týkajúce sa alebo zahŕňajúce promo produktov alebo predajcov.

3. Všetky prihlášky budú posúdené Programovou komisiou Qubit Conference®. Rozhodnutie o posúdení prihlášky je konečné.

4. Podanie prihlášky nie je zárukou, že bude prijatá a schválená. Návrhy sú posudzované na základe zvolenej témy a popisu, relevantnosti pre publikum, kvalifikácie rečníka (rečníkov) bez ohľadu na to, či návrh pochádza od zamestnanca Qubit, partnera, zákazníka a/alebo iného odborníka z odvetvia.