Rečníci a tréneri

Ján Adamovský
CSO | Slovenská sporiteľňa | Slovensko
Roman Čupka
Senior Principal Consultant | Progress Software Corporation & CEO | Synapsa Networks | Slovensko
Marek Zeman
CISO | Tatra banka | Chairman CISO Club | Slovensko
Zuzana Holý Omelková

CCO | GAMO| Slovensko

Ladislav Bačo
Analytik sieťových infiltrácií | ESET | Slovensko
Miroslav Sidor

Bezpečnostný analytik | ESET | Slovensko

Zuzana Reľovská
Executive Leadership Coach & Consultant | Slovensko

Boris Mutina

Security analyst | Excello a Virusfree.cz | Česká republika

Mária Krahulecová

Spoluzakladateľka QuBit Security | Slovensko

Michal Hanus

Cyber Security Consultant | Cyber Rangers | Česká republika

Jozef Úroda

ICT & Security risk manažér | Tatrabanka | Slovensko

Meno Priezvisko
funkcia | firma | krajina

Ján Adamovský

CSO
Slovenská sporiteľňa | Slovensko

Roman Čupka

Senior Principal Consultant
Progress Software | CSO |  IstroSec

Marek Zeman

CISO

Tatrabanka, Chairman | CISO Club | Slovensko

Zuzana Holý Omelková

CCO
GAMO| Slovensko

Ladislav Bačo

Analytik sieťových infiltrácií
ESET | Slovensko

Miroslav Sidor

Bezpečnostný analytik
ESET | Slovensko

Zuzana Reľovská

Executive Leadership Coach & Consultant
Slovensko

Boris Mutina

Security analyst
Excello a Virusfree.cz | Česká republika

Mária Krahulecová

Spoluzakladeľka QuBit Security

Slovensko

Michal Hanus

Cyber Security Consultant

Cyber Rangers | Česká republika

Jozef Úroda

ICT & Security risk manažér

Tatrabanka | Slovensko

Rečník

Čoskoro zverejníme informácie o rečníkovi.

Slovensko

Meno Priezvisko

funkcia vo firme
firma| krajina